Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Wyniki Wyborów Prezydenckich 10 maj 2015 r.

Gmina Gręboszów

Liczba wyborców uprawniona do głosowania: 2939

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie: 927

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej: 633

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Żelichowskiej: 668

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim: 711

 

Frekwencja godzina 12.00

Nr obwodu Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja
1 927 929 172 18,51%
2 633 633 135 21,32%
3 668 668 105 15,71%
4 711 711 108 15,18%
RAZEM 2939 2941 520 17,68%

 

Frekwencja godzina 17.00

Nr obwodu Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja
1 927 929 332 35,73%
2 633 633 236 37,28%
3 668 668 223 33,38%
4 711 711 213 29,95%
Razem 2939 2941 1004 34,08%

 

Frekwencja godzina 21.00

Nr obwodu Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja
1 927 929 379 40,79%
2 633 633 280 44,23%
3 668 668 279 41,76%
4 711 711 276 38,81%
RAZEM 2939 2941 1214 41,39%

 

 

Wyniki Głosowania

  Komisja nr 1 Komisja nr 2 Komisja nr 3 Komisja nr 4 Razem
Liczba wyborców uprawniona do głosowania 929 633 668 711 2941
Komisja otrzymała kart do głosowania 800 501 603 603 2507
Nie wykorzystano kart do głosowania 421 221 324 327 1293
Liczba wyborców, ktorym wydano karty do głosowania 379 280 279 276 1214
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0 0 0 0 0
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia 2 0 0 0 2
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1 0 0 0 1
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 1 0 0 0 1
w których nie było oświadczenia 0 0 0 0 0
w których oświadczenie nie było podpisane 0 0 0 0 0
w których nie było koperty na karty do głosowania 0 0 0 0 0
w których znajdowała się niezaklejona koperta 0 0 0 0 0
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny 1 0 0 0 1
Liczba kart wyjętych z urny 380 280 279 276 1215
w tym liczba kart wyjętych z kopert 1 0 0 0 1
Liczba kart nieważnych 0 0 0 0 0
Liczba kart ważnych 380 280 279 276 1215
Liczba głosów nieważnych 2 2 1 3 8
Liczba głosów ważnych 378 278 278 273 1207
Grzegorz Michał Braun 3 3 0 1 7
Andrzej Sebastian Duda 201 163 200 127 691
Adam Sebastian Jarubas 51 26 13 42 132
Bronisław Maria Komorowski 61 34 29 59 183
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 6 9 3 3 21
Marian Janusz Kowalski 1 1 0 0 2
Paweł Piotr Kukiz 45 38 28 38 149
Magdalena Agnieszka Ogórek 7 2 3 3 15
Janusz Marian Palikot 2 2 1 0 5
Paweł Jan Tanajno 0 0 0 0 0
Jacek Wilk 1 0 1 0 2
    RAZEM GŁOSÓW WAŻNYCH 1207

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.05.2015 r.

Gmina Gręboszów Liczba wyborców uprawniona do głosowania: 2939 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gręboszowie: 927 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borusowej: 633 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Żelichowskiej: 668 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ujściu Jezuickim: 711   Frekwencja godzina 12.00 Nr obwodu Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja 1 927 929 172 18,51% 2 633 633 135 21,32% 3 668 668 105 15,71% 4 711 711 108 15,18% RAZEM 2939 2941 520 17,68%   Frekwencja godzina 17.00 Nr obwodu Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja 1 927 929 332 35,73% 2 633 633 236 37,28% 3 668 668 223 33,38% 4 711 711 213 29,95% Razem 2939 2941 1004 34,08%   Frekwencja godzina 21.00 Nr obwodu Liczba wyborców z meldunku wyborczego Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja 1 927 929 379 40,79% 2 633 633 280 44,23% 3 668 668 279 41,76% 4 711 711 276 38,81% RAZEM 2939 2941 1214 41,39%     Wyniki Głosowania   Komisja nr 1 Komisja nr 2 Komisja nr 3 Komisja nr 4 Razem Liczba wyborców uprawniona do głosowania 929 633 668 711 2941 Komisja otrzymała kart do głosowania 800 501 603 603 2507 Nie wykorzystano kart do głosowania 421 221 324 327 1293 Liczba wyborców, ktorym wydano karty do głosowania 379 280 279 276 1214 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0 0 0 0 0 Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia 2 0 0 0 2 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1 0 0 0 1 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 1 0 0 0 1 w których nie było oświadczenia 0 0 0 0 0 w których oświadczenie nie było podpisane 0 0 0 0 0 w których nie było koperty na karty do głosowania 0 0 0 0 0 w których znajdowała się niezaklejona koperta 0 0 0 0 0 Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny 1 0 0 0 1 Liczba kart wyjętych z urny 380 280 279 276 1215 w tym liczba kart wyjętych z kopert 1 0 0 0 1 Liczba kart nieważnych 0 0 0 0 0 Liczba kart ważnych 380 280 279 276 1215 Liczba głosów nieważnych 2 2 1 3 8 Liczba głosów ważnych 378 278 278 273 1207 Grzegorz Michał Braun 3 3 0 1 7 Andrzej Sebastian Duda 201 163 200 127 691 Adam Sebastian Jarubas 51 26 13 42 132 Bronisław Maria Komorowski 61 34 29 59 183 Janusz Ryszard Korwin-Mikke 6 9 3 3 21 Marian Janusz Kowalski 1 1 0 0 2 Paweł Piotr Kukiz 45 38 28 38 149 Magdalena Agnieszka Ogórek 7 2 3 3 15 Janusz Marian Palikot 2 2 1 0 5 Paweł Jan Tanajno 0 0 0 0 0 Jacek Wilk 1 0 1 0 2     RAZEM GŁOSÓW WAŻNYCH 1207     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.05.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe