Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 10 luty 2017 roku

Nasz znak: OA.0052.15.2017            Gręboszów, dnia 06.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 10 luty 2017r. /piątek/ o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie:

a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Gręboszów do nowego ustroju szkolnego.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Gminy –wszyscy.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon                                          

Nasz znak: OA.0052.15.2017            Gręboszów, dnia 06.02.2017 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 10 luty 2017r. /piątek/ o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Gręboszów do nowego ustroju szkolnego. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.       Otrzymują: Radni Rady Gminy –wszyscy.     Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon                                          
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe