Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 17 marca 2020 roku

Znak: OA.0002.15.2020                                                                     Gręboszów, dnia 12.03.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019  poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ zwołuję XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. /wtorek/ o godz. 1500w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dotycząca podejmowanych działań związanych z epidemią koronawirusa SARS CoV-2.
4. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy – wszyscy,

2. Sołtysi, zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Bardzo prosimy, aby osoby, które posiadają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia i mają takie objawy jak np. gorączka, kaszel, katar  lub w  ciągu ostatnich 14 dni podróżowały do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, albo miały kontakt z osobami zakażonymi  nie brały udziału w obradach sesji.

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.03.2020 r.

Znak: OA.0002.15.2020                                                                     Gręboszów, dnia 12.03.2020 r.   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019  poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ zwołuję XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. /wtorek/ o godz. 1500w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.    Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dotycząca podejmowanych działań związanych z epidemią koronawirusa SARS CoV-2.4. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy – wszyscy, 2. Sołtysi, zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Bardzo prosimy, aby osoby, które posiadają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia i mają takie objawy jak np. gorączka, kaszel, katar  lub w  ciągu ostatnich 14 dni podróżowały do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, albo miały kontakt z osobami zakażonymi  nie brały udziału w obradach sesji.         Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.03.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe