Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

XX Sesji Rady Gminy Gręboszów

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 września 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r.

4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok,

b) nawiązania partnerstwa i współpracy pomiędzy Gminą Gręboszów i miastem Dugo Selo w Republice Chorwacji,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

d) zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.09.2020 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XX Sesji Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołanej na 28 września 2020 roku godzina 15.00 pod adresem www.greboszow.sesja.pl   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r. 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2020 rok, b) nawiązania partnerstwa i współpracy pomiędzy Gminą Gręboszów i miastem Dugo Selo w Republice Chorwacji, c) wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, d) zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Hubenice celem wyboru Sołtysa. 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.                           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.09.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe