Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,5 km/h
opady: 0,0 mm

XXIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 26 czerwca 2013 roku

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2013 r./ środa / o godz. 1000 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje  i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonanie budżetu i sprawozdań finansowych za 2012 rok:

 a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

 b) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok.

7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

 a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2012,

 b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2012,

 c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok  2012,

 d) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów za 2012 rok.

 e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu

 f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  przy drodze powiatowej Nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”

 g) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 r,

 h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2013-2019,

 i) zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gręboszowie.

8.Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów za 2012 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 21.06.2013 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2013 r./ środa / o godz. 1000 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje  i zapytania radnych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonanie budżetu i sprawozdań finansowych za 2012 rok:  a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,  b) opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok. 7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2012,  b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2012,  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za rok  2012,  d) głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Gręboszów za 2012 rok.  e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem  przy drodze powiatowej Nr 1301K Wola Żelichowska – Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”  g) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2013 r, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2013 r,  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2013-2019,  i) zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. 8.Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Gręboszów za 2012 rok. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy bieżące, dyskusja , wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.   Otrzymują:1. Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał     Wprowadzenie: M. Janowiec 21.06.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe