Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
30 marca
temperatura: 8°C
wiatr: 17,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXIII Gminny Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Szkoła Podstawowa w Gręboszowie zapraszają na XXIII Gminny Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 21.03. 2018 r. (środa) w godzinach 11,00 –17,00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Palmy w dniu 25.03. br. (niedziela palmowa) w godzinach 10,00 – 13,00 w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.

 

Regulamin konkursu 

Cel imprezy:

Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.

Przedmiot konkursu:

Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy.

Termin i miejsce imprezy:

Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 21.03. 2018 r. (środa) w godzinach 1100 –1800 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Palmy w dniu 25.03. br. (niedziela) w godzinach 10 00 – 13 00  w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.

Uczestnicy:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych .

Przepisy ogólne:

– Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

– Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016,

i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026,

e-mail: gck@greboszow.pl

Ocena i nagrody:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: palma wielkanocna i plastyka obrzędowa. Palmy i plastyka obrzędowa powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.)

Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

  1. a) utrwalania (zapisu) na fotografii,
  2. b) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
  3. c) publicznego odtwarzania, wyświetlania.

2.Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.

3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji imprezy oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów imprez (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

files/pliki/aktualnosci/2018/02luty/XXIII Gminny Konkurs Palm i Plastyki Obrzedowej/1.jpg

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.03.2018 r.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Szkoła Podstawowa w Gręboszowie zapraszają na XXIII Gminny Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 21.03. 2018 r. (środa) w godzinach 11,00 –17,00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Palmy w dniu 25.03. br. (niedziela palmowa) w godzinach 10,00 – 13,00 w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie.   Regulamin konkursu  Cel imprezy: Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej. Przedmiot konkursu: Palmy, pisanki zdobione różnymi technikami, plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy. Termin i miejsce imprezy: Plastyka obrzędowa będzie przyjmowana do oceny w dniu 21.03. 2018 r. (środa) w godzinach 1100 –1800 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Palmy w dniu 25.03. br. (niedziela) w godzinach 10 00 – 13 00  w Domu Bractwa Św. Anny w Gręboszowie. Uczestnicy: Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych . Przepisy ogólne: – Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów. – Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają: Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016, i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026, e-mail: gck@greboszow.pl Ocena i nagrody: Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: palma wielkanocna i plastyka obrzędowa. Palmy i plastyka obrzędowa powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów i techniką charakterystyczną dla danego regionu. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.) Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: 1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na fotografii, b) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, c) publicznego odtwarzania, wyświetlania. 2.Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie. 3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji imprezy oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów imprez (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).               Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.03.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe