Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
25 września
temperatura: 14°C
wiatr: 6,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 26 kwietnia 2018 roku

Nasz znak: OA.0052.23.2018                   Gręboszów, dnia 24.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy - wszyscy

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon   

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.04.2018 r.

Nasz znak: OA.0052.23.2018                   Gręboszów, dnia 24.04.2018 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: a) zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.     Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy - wszyscy   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.       Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon              Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.04.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe