Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 1,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideę konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”; działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu; włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy; przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do XXIV edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem:

Konkurs „Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

W imieniu organizatorów konkursu, serdecznie zachęcam do udziału

Sposób na Sukces

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.04.2024 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ideę konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”; działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu; włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy; przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych. Warunki przystąpienia do konkursu: Do XXIV edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia. Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces W imieniu organizatorów konkursu, serdecznie zachęcam do udziału         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.04.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe