Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 10,2 km/h
opady: 0,0 mm

XXIX Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 28 luty 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.29.14 Gręboszów, dnia 24.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zawiadamiam, że w dniu 28 luty 2014 r. /piątek/ o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2014-2019.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

     

 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy.

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.02.2014 r.

Nasz znak: OA.0052.29.14 Gręboszów, dnia 24.02.2014 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zawiadamiam, że w dniu 28 luty 2014 r. /piątek/ o godz. 800 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2014-2019. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.         Otrzymują:1. Radni Rady – wszyscy.  Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.02.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe