Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 0,4 mm

XXV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 26 września 2013 roku

Nasz znak: OA.0052.25.13         Gręboszów, dnia 20.09.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
 a)  przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,
 b)  zmiany Budżetu Gminy na 2013 rok, zmiany w Budżecie Gminy Gręboszów na 2013 rok – projekt uchwały,
 c)  zmian Statutu Gminy Gręboszów,
 d)  przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na obszarze gminy Gręboszów,
 e)  zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym”,
 f)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gręboszów,
 g)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
dotyczącego finansowania przez Gminę Gręboszów kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Gręboszów, a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy dotującej to przedszkole,
  h) powołania na nową kadencję Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.Otrzymują:
1. Radni Rady Gminy – wszyscy.
2. Sołtysi.
3. Zaproszeni goscie.

 

Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

Opracowanie: B. Landowska

Wprowadzenie: M. Janowiec 23.09.2013 r.

Nasz znak: OA.0052.25.13         Gręboszów, dnia 20.09.2013 r.   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Gręboszów VI Kadencji, która odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:  a)  przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,  b)  zmiany Budżetu Gminy na 2013 rok, zmiany w Budżecie Gminy Gręboszów na 2013 rok – projekt uchwały,  c)  zmian Statutu Gminy Gręboszów,  d)  przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na obszarze gminy Gręboszów,  e)  zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym”,  f)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gręboszów,  g)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, dotyczącego finansowania przez Gminę Gręboszów kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Gręboszów, a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy dotującej to przedszkole,  h) powołania na nową kadencję Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy – wszyscy. 2. Sołtysi. 3. Zaproszeni goscie.   Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Wiesław Wytrwał   Opracowanie: B. Landowska Wprowadzenie: M. Janowiec 23.09.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe