Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 0,9 km/h
opady: 0,0 mm

XXVII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 08 listopada 2018 roku

Nasz znak: OA.0052.27.2018       Gręboszów, dnia 02.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 08 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2025”,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki rolnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki rolnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów.

7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

10. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy 2014-2018.

11. Zakończenie obrad.

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady – wszyscy,
  2. Sołtysi,
  3. Zaproszeni goście.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 994 z późn. zm./

Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Rady Gminy Gręboszów.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon  

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.11.2018 r. 

Nasz znak: OA.0052.27.2018       Gręboszów, dnia 02.11.2018 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Gręboszów VII Kadencji, która odbędzie się w dniu 08 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2025”, b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy Gręboszów, c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki rolnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki rolnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów. 7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 10. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy 2014-2018. 11. Zakończenie obrad.   Otrzymują: Radni Rady – wszyscy, Sołtysi, Zaproszeni goście.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 994 z późn. zm./ Protokół z ostatniej sesji przedłożony jest do wglądu w Biurze Rady Gminy Gręboszów.         Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon       Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.11.2018 r. 
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe