Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 15°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

XXVIII Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2010-2014 Zwołana na 30 stycznia 2014 roku

Nasz znak: OA.0052.28.14 Gręboszów, dnia 27.01.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

    Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. / zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2014 r. /czwartek/ o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.

 


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach :

a) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad. 

Otrzymują:
1. Radni Rady – wszyscy.

 Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.


Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.01.2014 r.

Nasz znak: OA.0052.28.14 Gręboszów, dnia 27.01.2014 r.   ZAWIADOMIENIE       Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. / zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2014 r. /czwartek/ o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VI kadencji na którą serdecznie zapraszam.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach : a) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.   Otrzymują:1. Radni Rady – wszyscy.  Podstawa prawna do urlopowania:Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity  Dz U  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. Przewodniczący Rady Gminy GręboszówWiesław Wytrwał     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 28.01.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe