Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GRĘBOSZÓW I ZAPASTERNICZE WYKONANE W 2014 R

W dniu 14 października 2014 r. został dokonany odbiór końcowy robót budowlanych wykonanego zadania, pn: „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Gręboszów i Zapasternicze”, realizowany w ramach działania„ Odnowa i Rozwój Wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji zadania osiągnięty został następujący cel operacji, tj.: Poprawa jakości przestrzeni publicznej i estetyki obszaru LGD poprzez zagospodarowanie terenów centrum wsi Gręboszów i Zapasternicze.
Zakres zadania obejmował  zagospodarowanie terenu centrum wsi Gręboszów na działce nr 362 i 363/2 oraz zagospodarowanie terenu centrum wsi Zapasternicze na działce nr 39/2 i 40.
W wyniku realizacji zadania zostało wykonane:
- w Gręboszowie: utwardzenie powierzchni działki budowlanej wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej – 124 m2, o nawierzchni żwirowej – 240 m2, urządzenie terenu zieleni, - 14 m2, wyposażenie małej architektury, tj: dostawa i montaż ławek parkowych szt 2,

- w Zapasterniczu: utwardzenie powierzchni działki budowlanej o nawierzchni z kostki brukowej - 111 m2, urządzenie terenu zieleni – 26 m2, wyposażenie małej architektury, tj: dostawa i montaż ławek parkowych szt. 2 oraz dostawa i montaż stołu wraz z dwoma ławami - 1 kpl.

Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma, pn: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „TRANS-ART.” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski.

Koszt robót budowlanych wyniósł w kwocie brutto 51 928,00 zł. Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych  z Tarnowa., ul. Mościckiego 33. Projekt architektoniczny opracowała arch. Urszula Piska z firmy: Autorska Pracownia Architektoniczna, ul. Marynarki Wojennej 10/11, 33-100 Tarnów.

Pomocy w realizacji zadania udzielali: ze strony samorządu wiejskiego wsi Gręboszów sołtys wsi Stefan Swiętek, a ze strony samorządu wiejskiego wsi Zapasternicze sołtys Jan Kozieja.

Ogółem koszt zadania wyniósł 59 185,99 zł. Udzielona pomoc ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 37 152,00 zł, tj. 62,77 %. Pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu Gminy Gręboszów.

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/logo.JPG

Poniżej galeria zdjęć:

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/2.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/3.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/4.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/5.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/6.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/7.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/8.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/9.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/11.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/12.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI GREBOSZOW I ZAPASTERNICZE WY/13.JPG

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.12.2015 r.

W dniu 14 października 2014 r. został dokonany odbiór końcowy robót budowlanych wykonanego zadania, pn: „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Gręboszów i Zapasternicze”, realizowany w ramach działania„ Odnowa i Rozwój Wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został następujący cel operacji, tj.: Poprawa jakości przestrzeni publicznej i estetyki obszaru LGD poprzez zagospodarowanie terenów centrum wsi Gręboszów i Zapasternicze. Zakres zadania obejmował  zagospodarowanie terenu centrum wsi Gręboszów na działce nr 362 i 363/2 oraz zagospodarowanie terenu centrum wsi Zapasternicze na działce nr 39/2 i 40. W wyniku realizacji zadania zostało wykonane: - w Gręboszowie: utwardzenie powierzchni działki budowlanej wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej – 124 m2, o nawierzchni żwirowej – 240 m2, urządzenie terenu zieleni, - 14 m2, wyposażenie małej architektury, tj: dostawa i montaż ławek parkowych szt 2, - w Zapasterniczu: utwardzenie powierzchni działki budowlanej o nawierzchni z kostki brukowej - 111 m2, urządzenie terenu zieleni – 26 m2, wyposażenie małej architektury, tj: dostawa i montaż ławek parkowych szt. 2 oraz dostawa i montaż stołu wraz z dwoma ławami - 1 kpl. Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma, pn: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „TRANS-ART.” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski. Koszt robót budowlanych wyniósł w kwocie brutto 51 928,00 zł. Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych  z Tarnowa., ul. Mościckiego 33. Projekt architektoniczny opracowała arch. Urszula Piska z firmy: Autorska Pracownia Architektoniczna, ul. Marynarki Wojennej 10/11, 33-100 Tarnów. Pomocy w realizacji zadania udzielali: ze strony samorządu wiejskiego wsi Gręboszów sołtys wsi Stefan Swiętek, a ze strony samorządu wiejskiego wsi Zapasternicze sołtys Jan Kozieja. Ogółem koszt zadania wyniósł 59 185,99 zł. Udzielona pomoc ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 37 152,00 zł, tj. 62,77 %. Pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu Gminy Gręboszów. Poniżej galeria zdjęć:             Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe