Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Zakończenie prac pielęgnacyjnych przy drzewach znajdujących się obok Kaplicy mszalnej w Borusowej

W dniu 17 maja 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne przy drzewach znajdujących się obok Kaplicy mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej”.

Wykonawcą prac był Maciej Byrczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Dendrologicznie Maciej Byrczek”, który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym. Prace wykonano na podstawie Programu prac pielęgnacyjnych opracowanego przez Roberta Kułagę oraz Justynę Malec. Dokument został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Tarnowie. Zakres prac obejmował w szczególności: usunięcie posuszu, cięcia korygujące i sanitarne, założenie wiązań elastycznych, podwiązanie odnóg oraz uprzątnięcie terenu. Odbioru prac dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie, przedstawiciela WKZ Delegatura w Tarnowie przy udziale wykonawcy oraz kierownika robót. Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie ze sporządzoną dokumentacją. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7 580,00 zł, z tego koszty opracowania dokumentacji wyniosły 1 100,00 zł, natomiast koszty prac pielęgnacyjnych 6 480,00 zł. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Gminy Gręboszów.

 

Kaplica w Borusowej

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.05.2023 r.

W dniu 17 maja 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne przy drzewach znajdujących się obok Kaplicy mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej”. Wykonawcą prac był Maciej Byrczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Dendrologicznie Maciej Byrczek”, który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym. Prace wykonano na podstawie Programu prac pielęgnacyjnych opracowanego przez Roberta Kułagę oraz Justynę Malec. Dokument został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Tarnowie. Zakres prac obejmował w szczególności: usunięcie posuszu, cięcia korygujące i sanitarne, założenie wiązań elastycznych, podwiązanie odnóg oraz uprzątnięcie terenu. Odbioru prac dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy w Gręboszowie, przedstawiciela WKZ Delegatura w Tarnowie przy udziale wykonawcy oraz kierownika robót. Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie ze sporządzoną dokumentacją. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7 580,00 zł, z tego koszty opracowania dokumentacji wyniosły 1 100,00 zł, natomiast koszty prac pielęgnacyjnych 6 480,00 zł. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Gminy Gręboszów.         Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.05.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe