Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Zapytanie ofertowe odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gręboszów.

Zapytanie ofertowe

Odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gręboszów.

 

Nasz znak: RŚ.6230.10.2019

Gręboszów, dnia 10.12.2019 r.

Wójt Gminy Gręboszów zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Gręboszów.

Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek w wyznaczonych na terenie Gminy Gręboszów  miejscach, transport i unieszkodliwianie lub poddanie odzyskowi w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości odpadów rolniczych.

Zadanie obejmuje: załadunek (na terenie PSZOK), transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz.819)

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Szacunkowa ilość odpadów:

  • odpady z folii rolniczej – 1,032 Mg
  • odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 0,455 Mg
  • odpady po nawozach i typu Big – Bag – 9,21Mg

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 grudnia 2019 roku do godz. 15:30  w następujących formach do wyboru:

- złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144;
– Sekretariat – pok. 11

- przesłać faxem pod nr tel. 14 6416053

- przesłać drogą elektroniczną na adres mail: gmina@greboszow.pl 

Przedstawiona oferta stanowić będzie podstawę do ewentualnego zlecenia  usługi w przypadku przyznania Gminie Gręboszów dofinansowania w ramach priorytetowego programu NFOŚiGW pn.: „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących działalności rolniczej”.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest  Pan Mieczysław Mamulski – Kierownik Referatu Rolnictwa,  Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Urzędu Gminy Gręboszów lub Pani Danuta Dudek – inspektor  ds. gospodarki odpadami
 tel. 14 6416002 w. 23.

 

         Wójt     

(-) Krzysztof Gil

 

W załączeniu formularz ofertowy:

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe Odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gręboszów.   Nasz znak: RŚ.6230.10.2019 Gręboszów, dnia 10.12.2019 r. Wójt Gminy Gręboszów zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Gręboszów. Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek w wyznaczonych na terenie Gminy Gręboszów  miejscach, transport i unieszkodliwianie lub poddanie odzyskowi w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości odpadów rolniczych. Zadanie obejmuje: załadunek (na terenie PSZOK), transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz.819) Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia. Szacunkowa ilość odpadów: odpady z folii rolniczej – 1,032 Mg odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 0,455 Mg odpady po nawozach i typu Big – Bag – 9,21Mg W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie. Ofertę należy złożyć w terminie do 16 grudnia 2019 roku do godz. 15:30  w następujących formach do wyboru: - złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144; – Sekretariat – pok. 11 - przesłać faxem pod nr tel. 14 6416053 - przesłać drogą elektroniczną na adres mail: gmina@greboszow.pl  Przedstawiona oferta stanowić będzie podstawę do ewentualnego zlecenia  usługi w przypadku przyznania Gminie Gręboszów dofinansowania w ramach priorytetowego programu NFOŚiGW pn.: „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących działalności rolniczej”. Kryterium wyboru oferty: 100% cena. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest  Pan Mieczysław Mamulski – Kierownik Referatu Rolnictwa,  Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Urzędu Gminy Gręboszów lub Pani Danuta Dudek – inspektor  ds. gospodarki odpadami  tel. 14 6416002 w. 23.            Wójt      (-) Krzysztof Gil   W załączeniu formularz ofertowy: Pliki do pobrania Pobierz plik Zapytanie ofertowe - odpady rolnicze             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 10.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe