Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
29 maja
temperatura: 16°C
wiatr: 4,4 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 113/2019

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 9 września 2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie.

2. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów.

3. Plakatów i haseł wyborczych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli oraz w przestrzeni obiektów sportowych.

§ 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczonych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązujących (art. 110 § 6 i 7 Kodeksu wyborczego).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wójt        

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

Opracowanie: Zdzisław Kogut

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.09.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 9 września 2019 r.   w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje:   § 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie. 2. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów. 3. Plakatów i haseł wyborczych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli oraz w przestrzeni obiektów sportowych. § 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczonych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. § 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązujących (art. 110 § 6 i 7 Kodeksu wyborczego). § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.     Wójt         (-) Krzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 113/2019           Opracowanie: Zdzisław Kogut Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.09.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe