Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2019

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych, wyznaczono jako koordynatora gminnego sprawującego nadzór nad operatorami informatycznymi w obwodowych komisjach wyborczych, Pełnomocnika ds. informatyzacji Marcina Janowca.

§ 2. Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, następujące osoby:

1) Kinga Sobota - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie;

2) Agnieszka Wójtowicz  - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej;

3) Agnieszka Dąbroś - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Żelichowie;

4) Grzegorz Skowron - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w zw. z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) zarządza się, co następuje: § 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych, wyznaczono jako koordynatora gminnego sprawującego nadzór nad operatorami informatycznymi w obwodowych komisjach wyborczych, Pełnomocnika ds. informatyzacji Marcina Janowca. § 2. Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych, następujące osoby: 1) Kinga Sobota - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie; 2) Agnieszka Wójtowicz  - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej; 3) Agnieszka Dąbroś - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Żelichowie; 4) Grzegorz Skowron - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Gręboszów w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolit
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe