Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 grudnia
temperatura: 5°C
wiatr: 11,8 km/h
opady: 0,1 mm

Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art. 182 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 Wskazuje spośród pracowników gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1  w Gręboszowie            - P. Bożena Landowska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  w Borusowej                - P. Anna Loraj

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3  w Woli Żelichowskiej  - P. Bernadetta Więcek

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4  w Ujściu Jezuickim      - P. Joanna Cabaj

 

§ 2.

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2015 r.

w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Na podstawie art. 182 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:   § 1.  Wskazuje spośród pracowników gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych po jednej osobie, które z urzędu wchodzą w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku:   1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1  w Gręboszowie            - P. Bożena Landowska 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  w Borusowej                - P. Anna Loraj 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3  w Woli Żelichowskiej  - P. Bernadetta Więcek 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4  w Ujściu Jezuickim      - P. Joanna Cabaj   § 2.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Gręboszów osób, wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.pdf         Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe