Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
czwartek
6 października
temperatura: 11°C
wiatr: 12,7 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 2 października 2015 roku

w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  25 października 2015 r. 

 

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie § 6 ust.1- 4 i § 7 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji  Wyborczej z dnia 25 września 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października  2015 roku, zarządzam co następuje: 

 

§ 1.

Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2015 z dnia 1.10.2015 r. wyznaczono jako koordynatora gminnego, pracownika Urzędu Gminy  Pana Marcina Janowca.

 

 § 2.

Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych następujących pracowników Urzędu Gminy:

 

1. Grzegorz Kilian - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie.

2. Agnieszka Wójtowicz - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej.

3. Marcin Janowiec - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Woli Żelichowskiej.

4. Grzegorz Skowron - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 2 października 2015 rokuw sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.

w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.    W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie § 6 ust.1- 4 i § 7 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji  Wyborczej z dnia 25 września 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października  2015 roku, zarządzam co następuje:    § 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2015 z dnia 1.10.2015 r. wyznaczono jako koordynatora gminnego, pracownika Urzędu Gminy  Pana Marcina Janowca.    § 2. Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych w zakresie zastosowania programu informatycznego, wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych następujących pracowników Urzędu Gminy:   1. Grzegorz Kilian - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie. 2. Agnieszka Wójtowicz - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej. 3. Marcin Janowiec - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Woli Żelichowskiej. 4. Grzegorz Skowron - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.   § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 2 października 2015 rokuw sprawie wyznaczenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.pdf         Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe