Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
25 września
temperatura: 14°C
wiatr: 5,8 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października 2015 roku.

 

 Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, art. 182 § 2 pkt 1 i § 2a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się  9 – osobowe składy obwodowych komisji wyborczych jak w załącznikach:

Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Składy osobowe komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 135/2015

z dnia 05.10.2015 r.

Wójta Gminy Gręboszów.

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gręboszowie z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów nr 143

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot dokonujący zgłoszenia

1.

Elżbieta Ziemian

Borusowa

KW Prawo i Sprawiedliwość

2.

Halina Surman

Gręboszów

KW Platforma Obywatelska

3.

Marta Maria Wowczak

Lubiczko

KW Partia Razem

4.

Maciej Przemysław Kowynia

Gręboszów

KW KORWiN

5.

Zbigniew Kochańczyk

Lubiczko

KW  Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Anna Zawiślak

Gręboszów

KKW Zjednoczona Lewica

7.

Tomasz Stanisław Gała

Gręboszów

KWW „Kukiza 15”

8.

Sabina Maria Koziara

Wola Gręboszowska

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9.

Bożena Landowska

Biskupice

Wójt Gminy

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 135/2015

z dnia 05.10.2015 r.

Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Borusowej z siedzibą w Budynku Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa nr 106

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot dokonujący zgłoszenia

1.

Stanisław Michał Misiaszek

Kozłów

KW Prawo  i Sprawiedliwość

2.

Krzysztof Adam Wytrwał

Borusowa

KW Platforma Obywatelska

3.

Monika Maria Dymon

Żelichów

KW Partia Razem

4.

Sylwia Dorota Gaweł

Hubenice

KW KORWiN

5.

Ryszard Stanisław Smoła

Borusowa

KW  Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Paweł Zygmunt Bułat

Wola Żelichowska

KKW Zjednoczona Lewica

7.

Dominik Madej

Kozłów

KWW „Kukiza 15”

8.

Cecylia Trela

Hubenice

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9.

Anna Emilia Loraj

Borusowa

Wójt Gminy

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 135/2015

z dnia 05.10.2015 r.

Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Woli Żelichowskiej z siedzibą w Budynku Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska nr 6

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot dokonujący zgłoszenia

1.

Stanisław Józef  Trzpit

Żelichów

KW Prawo i Sprawiedliwość

2.

Andrzej Wcisło

Zawierzbie

KW Platforma Obywatelska

3.

Kazimierz  Michał Świętek

Kozłów

KW Partia Razem

4.

Urszula Helena Misiaszek

Kozłów

KW KORWiN

5.

Franciszek Seruś

Wola Żelichowska

KW  Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Paulina Justyna Bułat

Wola Żelichowska

KKW Zjednoczona Lewica

7.

Arkadiusz Michał Rzeszutko

Wola Gręboszowska

KWW „Kukiza 15”

8.

Agnieszka Barbara Zawada

Hubenice

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9.

Bernadetta  Małgorzata Więcek

Dąbrowa Tarnowska

Wójt Gminy

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 135/2015

z dnia 05.10.2015 r.

Wójta Gminy Gręboszów

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ujściu Jezuickim z siedzibą w Budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie nr 95

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot dokonujący zgłoszenia

1.

Józef Syktus

Zelichów

KW Prawo  i Sprawiedliwość

2.

Ewelina Paulina Dudek

Ujście Jezuickie

KW Platforma Obywatelska

3.

Marta Teresa Danisz

Borusowa

KW Partia Razem

4.

Kamil Stanisław Misiaszek

Kozłów

KW KORWiN

5.

Marian Sambor

Ujście Jezuickie

KW  Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Anna Agnieszka Potoczna

Biskupice

KKW Zjednoczona Lewica

7.

Iwona Anna Światłowska

Hubenice

KWW „Kukiza 15”

8.

Agnieszka Ewelina Kaczówka

Biskupice

KW Nowoczesna Ryszarda Petru

9.

Joanna Katarzyna Cabaj

Gręboszów

Wójt Gminy

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.pdf

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.

w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października 2015 roku.    Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, art. 182 § 2 pkt 1 i § 2a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:   § 1 Powołuje się  9 – osobowe składy obwodowych komisji wyborczych jak w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.   § 2 Składy osobowe komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów.   § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek           Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015 z dnia 05.10.2015 r. Wójta Gminy Gręboszów.   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gręboszowie z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Gręboszów nr 143 Lp Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Elżbieta Ziemian Borusowa KW Prawo i Sprawiedliwość 2. Halina Surman Gręboszów KW Platforma Obywatelska 3. Marta Maria Wowczak Lubiczko KW Partia Razem 4. Maciej Przemysław Kowynia Gręboszów KW KORWiN 5. Zbigniew Kochańczyk Lubiczko KW  Polskie Stronnictwo Ludowe 6. Anna Zawiślak Gręboszów KKW Zjednoczona Lewica 7. Tomasz Stanisław Gała Gręboszów KWW „Kukiza 15” 8. Sabina Maria Koziara Wola Gręboszowska KW Nowoczesna Ryszarda Petru 9. Bożena Landowska Biskupice Wójt Gminy     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2015 z dnia 05.10.2015 r. Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Borusowej z siedzibą w Budynku Byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa nr 106 Lp Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Stanisław Michał Misiaszek Kozłów KW Prawo  i Sprawiedliwość 2. Krzysztof Adam Wytrwał Borusowa KW Platforma Obywatelska 3. Monika Maria Dymon Żelichów KW Partia Razem 4. Sylwia Dorota Gaweł Hubenice KW KORWiN 5. Ryszard Stanisław Smoła Borusowa KW  Polskie Stronnictwo Ludowe 6. Paweł Zygmunt Bułat Wola Żelichowska KKW Zjednoczona Lewica 7. Dominik Madej Kozłów KWW „Kukiza 15” 8. Cecylia Trela Hubenice KW Nowoczesna Ryszarda Petru 9. Anna Emilia Loraj Borusowa Wójt Gminy     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2015 z dnia 05.10.2015 r. Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Woli Żelichowskiej z siedzibą w Budynku Byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska nr 6 Lp Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Stanisław Józef  Trzpit Żelichów KW Prawo i Sprawiedliwość 2. Andrzej Wcisło Zawierzbie KW Platforma Obywatelska 3. Kazimierz  Michał Świętek Kozłów KW Partia Razem 4. Urszula Helena Misiaszek Kozłów KW KORWiN 5. Franciszek Seruś Wola Żelichowska KW  Polskie Stronnictwo Ludowe 6. Paulina Justyna Bułat Wola Żelichowska KKW Zjednoczona Lewica 7. Arkadiusz Michał Rzeszutko Wola Gręboszowska KWW „Kukiza 15” 8. Agnieszka Barbara Zawada Hubenice KW Nowoczesna Ryszarda Petru 9. Bernadetta  Małgorzata Więcek Dąbrowa Tarnowska Wójt Gminy     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 135/2015 z dnia 05.10.2015 r. Wójta Gminy Gręboszów   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ujściu Jezuickim z siedzibą w Budynku Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie nr 95 Lp Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Józef Syktus Zelichów KW Prawo  i Sprawiedliwość 2. Ewelina Paulina Dudek Ujście Jezuickie KW Platforma Obywatelska 3. Marta Teresa Danisz Borusowa KW Partia Razem 4. Kamil Stanisław Misiaszek Kozłów KW KORWiN 5. Marian Sambor Ujście Jezuickie KW  Polskie Stronnictwo Ludowe 6. Anna Agnieszka Potoczna Biskupice KKW Zjednoczona Lewica 7. Iwona Anna Światłowska Hubenice KWW „Kukiza 15” 8. Agnieszka Ewelina Kaczówka Biskupice KW Nowoczesna Ryszarda Petru 9. Joanna Katarzyna Cabaj Gręboszów Wójt Gminy     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek         Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.pdf           Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe