Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 10,3 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16.04.2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019

WOJTA GMINY GRĘBOSZOW

z dnia 16 kwietnia 2019

 

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) zarządza się, następuje:

§1.

Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

1. Z - ca kierownika USC Grzegorz Kilian.

2. Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Eugeniusz Borek.

3. Pomoc administracyjna Edyta Wajda.

4. Skarbnik Bożena Furgał.
5. Pełnomocnik ds. informatycznych Marcin Janowiec.

§2.

Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym wyborów, w tym, w szczególności:

1. Z-ca kierownika USC Grzegorz Kilian - sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez urząd, obsługa administracyjna urzędnika wyborczego.

2. Kierownik Referatu ,,IT” Eugeniusz Borek - obsługa administracyjna komisji wyborczych, wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

3. Pomoc administracyjna Edyta Wajda - przygotowanie spisu wyborców, współpraca z urzędnikiem wyborczym przy obsłudze głosowania korespondencyjnego, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, wykonywanie zadań związanych z udzieleniem pełnomocnictwa do głosowania.

4. Skarbnik Bożena Furgał — zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów.

5. Pełnomocnik ds. informatycznych Marcin Janowiec — zapewnienie obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, pełnienie funkcji koordynatora gminnego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

WÓJT    

Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.04.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 WOJTA GMINY GRĘBOSZOW z dnia 16 kwietnia 2019   w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) zarządza się, następuje: §1. Powołuje się zespół do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1. Z - ca kierownika USC Grzegorz Kilian. 2. Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Eugeniusz Borek. 3. Pomoc administracyjna Edyta Wajda. 4. Skarbnik Bożena Furgał. 5. Pełnomocnik ds. informatycznych Marcin Janowiec. §2. Do zadań zespołu należy przygotowanie pod względem organizacyjnym i finansowym wyborów, w tym, w szczególności: 1. Z-ca kierownika USC Grzegorz Kilian - sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez urząd, obsługa administracyjna urzędnika wyborczego. 2. Kierownik Referatu ,,IT” Eugeniusz Borek - obsługa administracyjna komisji wyborczych, wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. 3. Pomoc administracyjna Edyta Wajda - przygotowanie spisu wyborców, współpraca z urzędnikiem wyborczym przy obsłudze głosowania korespondencyjnego, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, wykonywanie zadań związanych z udzieleniem pełnomocnictwa do głosowania. 4. Skarbnik Bożena Furgał — zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów. 5. Pełnomocnik ds. informatycznych Marcin Janowiec — zapewnienie obsługi informatycznej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, pełnienie funkcji koordynatora gminnego. §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       WÓJT     Krzysztof Gil     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 16.04.2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów powszechnych               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.04.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe