Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 17°C
wiatr: 13,2 km/h
opady: 1,5 mm

Zarządzenie Wójta Gminy Gręboszów w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 43/2015

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się 8 – osobowe składy obwodowych komisji wyborczych jak w załącznikach:

Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Składy osobowe komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek        

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2015

z dnia 20.04.2015 r .                                        

 Wójta Gminy Gręboszów                                 

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gręboszowie  z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Gręboszowie, Gręboszów 143.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot

dokonujący zgłoszenia

1.

Zawiślak Anna

Gręboszów

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Kiwior Kamila Klaudia

Żelichów

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

3.

Ziemian Elżbieta

Borusowa

KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy

4.

Piątek Justyna Maria

Wola Gręboszowska

KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke

5.

Kochańczyk Joanna Maria

Lubiczko

KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa

6.

Surman Halina

Gręboszów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego

7.

Kaczówka Dorota

Gręboszów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza

8.

Landowska Bożena

Biskupice

Wójt Gminy

 

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek        

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015

z dnia 20.04.2015 r.                                         

Wójta Gminy Gręboszów                                  

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Borusowej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot

dokonujący zgłoszenia

1.

Bułat Paweł

Wola Żelichowska

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Kiwior Konrad Dawid

Żelichów

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

3.

Misiaszek Stanisław Michał

Kozłów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy

4.

Gil Bernadeta

Hubenice

KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke

5.

Dubiel Sylwia

Lubiczko

KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa

6.

Wcisło Andrzej

Zawierzbie

KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego

7.

Madejski Mirosław Stanisław

Gręboszów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza

8.

Loraj Anna

Borusowa

Wójt Gminy

 

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek        

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2015

z dnia 20.04.2015 r.                                         

Wójta Gminy Gręboszów                                

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Woli Żelichowskiej z siedzibą w budynku byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 6

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot

dokonujący zgłoszenia

1.

Bułat Paulina Justyna

Wola Żelichowska

KW Kandydata na Prezydenta   RP Magdaleny Ogórek

2.

Kachniarz Elżbieta Józefa

Wola Żelichowska

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

3.

Bobowiec Jerzy Dariusz

Żelichów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy

4.

Misiaszek Kamil Stanisław

Kozłów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke

5.

Seruś Franciszek

Wola Żelichowska

KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa

6.

Koziara Robert Marek

Zawierzbie

KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego

7.

Boroniec Aneta Agnieszka

Wola Gręboszowska

KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza

8.

Mamulski Mieczysław

Bieniaszowice

Wójt Gminy

 

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek        

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2015

 z dnia 20.04.2015 r.                                          

Wójta Gminy Gręboszów                                  

 

 

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w  Ujściu Jezuickim  z siedzibą w Gabinecie Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot

dokonujący zgłoszenia

1.

Potoczna Anna Agnieszka

Biskupice

KW Kandydata na Prezydenta   RP Magdaleny Ogórek

2.

Kopieć Kinga Magdalena

Żelichów

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

3.

Trzpit Stanisław Józef

Żelichów

KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy

4.

Tokarczyk Elżbieta Joanna

Bieniaszowice

KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke

5.

Sambor Marian

Ujście Jezuickie

KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa

6.

Wielgus Angelina Marzena

Ujście Jezuickie

KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego

7.

Woźniak Justyna Katarzyna

Ujście Jezuickie

KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza

8.

Cabaj Joanna

Gręboszów

Wójt Gminy

 

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek        

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 roku   w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.   Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Gręboszów zarządza, co następuje:   § 1 Powołuje się 8 – osobowe składy obwodowych komisji wyborczych jak w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.   § 2 Składy osobowe komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gręboszów.   § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek                   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2015 z dnia 20.04.2015 r .                                          Wójta Gminy Gręboszów                                    Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gręboszowie  z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Gręboszowie, Gręboszów 143.   Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Zawiślak Anna Gręboszów KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek 2. Kiwior Kamila Klaudia Żelichów KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota 3. Ziemian Elżbieta Borusowa KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy 4. Piątek Justyna Maria Wola Gręboszowska KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke 5. Kochańczyk Joanna Maria Lubiczko KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa 6. Surman Halina Gręboszów KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego 7. Kaczówka Dorota Gręboszów KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza 8. Landowska Bożena Biskupice Wójt Gminy         WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek                 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 z dnia 20.04.2015 r.                                          Wójta Gminy Gręboszów                                     Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Borusowej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Borusowej, Borusowa 106.   Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Bułat Paweł Wola Żelichowska KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek 2. Kiwior Konrad Dawid Żelichów KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota 3. Misiaszek Stanisław Michał Kozłów KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy 4. Gil Bernadeta Hubenice KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke 5. Dubiel Sylwia Lubiczko KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa 6. Wcisło Andrzej Zawierzbie KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego 7. Madejski Mirosław Stanisław Gręboszów KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza 8. Loraj Anna Borusowa Wójt Gminy         WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek                 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2015 z dnia 20.04.2015 r.                                          Wójta Gminy Gręboszów                                   Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Woli Żelichowskiej z siedzibą w budynku byłego Gimnazjum w Woli Żelichowskiej, Wola Żelichowska 6   Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Bułat Paulina Justyna Wola Żelichowska KW Kandydata na Prezydenta   RP Magdaleny Ogórek 2. Kachniarz Elżbieta Józefa Wola Żelichowska KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota 3. Bobowiec Jerzy Dariusz Żelichów KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy 4. Misiaszek Kamil Stanisław Kozłów KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke 5. Seruś Franciszek Wola Żelichowska KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa 6. Koziara Robert Marek Zawierzbie KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego 7. Boroniec Aneta Agnieszka Wola Gręboszowska KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza 8. Mamulski Mieczysław Bieniaszowice Wójt Gminy         WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek                 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2015  z dnia 20.04.2015 r.                                           Wójta Gminy Gręboszów                                       Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w  Ujściu Jezuickim  z siedzibą w Gabinecie Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim, Ujście Jezuickie 95.   Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Podmiot dokonujący zgłoszenia 1. Potoczna Anna Agnieszka Biskupice KW Kandydata na Prezydenta   RP Magdaleny Ogórek 2. Kopieć Kinga Magdalena Żelichów KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota 3. Trzpit Stanisław Józef Żelichów KW Kandydata na Prezydenta RP  Andrzeja Dudy 4. Tokarczyk Elżbieta Joanna Bieniaszowice KW Kandydata na Prezydenta RP  Janusza Korwin-Mikke 5. Sambor Marian Ujście Jezuickie KW Kandydata na Prezydenta RP  Adama Jarubasa 6. Wielgus Angelina Marzena Ujście Jezuickie KW Kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego 7. Woźniak Justyna Katarzyna Ujście Jezuickie KW Kandydata na Prezydenta RP  Pawła Kukiza 8. Cabaj Joanna Gręboszów Wójt Gminy         WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek                 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf         Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.04.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe