Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na

Zarządzenie Nr 99/2018

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.08.2018 r. o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się  w każdym sołectwie.

2. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów.

3. Plakatów i haseł wyborczych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, szkół  i przedszkoli, oraz w przestrzeni obiektów sportowych.

 

§ 2.

Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

 

§ 3.

Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych (art. 110 § 6 Kodeksu Wyborczego)

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt              

 mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.09.2018 r.

Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.08.2018 r. o zarządzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam co następuje:   § 1. 1. Na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznaczam tablice ogłoszeń znajdujące się  w każdym sołectwie. 2. Plakaty i hasła wyborcze mogą być umieszczane na ogrodzeniach, ścianach budynków, szybach i witrynach sklepowych, a także na konstrukcjach ogrodzeniowych terenów budów i posesji wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządcy tych obiektów. 3. Plakatów i haseł wyborczych nie umieszcza się na budynkach i terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, szkół  i przedszkoli, oraz w przestrzeni obiektów sportowych.   § 2. Zabrania się niszczenia i zaklejania urzędowych obwieszczeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.   § 3. Za utrzymanie tablic informacyjnych w każdym z sołectw w należytym porządku odpowiada sołtys. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych (art. 110 § 6 Kodeksu Wyborczego)   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.   Wójt                mgr Krystyna Świętek     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na               Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe