Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 3,7 km/h
opady: 0,0 mm

Zarządzenie Wójta Gminy Gręboszów w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych

Zarządzenie Nr 44/2015

Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

 

w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja  2015 r.

W celu zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, na podstawie art. 161 §1 i art. 162 § 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie możliwości wykorzystania w ograniczonym zakresie oprogramowania WOW (Wsparcia Organów Wyborczych), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Dla zapewnienia możliwości wykorzystania w ograniczonym zakresie oprogramowania WOW w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyznaczam jako koordynatora gminnego, pracownika Urzędu Gminy Marcina Janowiec.

 

Da zadań koordynatora gminnego między innymi należy:

1. Szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

2. Wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

3. Przekazywanie w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych ujętych spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania.

4. Współdziałanie z Urzędnikiem Wyborczym.

 

§ 2.

Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych przy zastosowania w ograniczonym zakresie oprogramowania informatycznego WOW wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych następujących pracowników Urzędu Gminy:

1. Grzegorz Kilian            - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie.

2. Agnieszka Wójtowicz   - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej.

3. Katarzyna Janowiec      - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Woli Żelichowskiej.

4. Grzegorz Skowron        - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

(-) mgr Krystyna Świętek      

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 roku.   w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja  2015 r. W celu zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, na podstawie art. 161 §1 i art. 162 § 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie możliwości wykorzystania w ograniczonym zakresie oprogramowania WOW (Wsparcia Organów Wyborczych), zarządzam co następuje:   § 1. Dla zapewnienia możliwości wykorzystania w ograniczonym zakresie oprogramowania WOW w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyznaczam jako koordynatora gminnego, pracownika Urzędu Gminy Marcina Janowiec.   Da zadań koordynatora gminnego między innymi należy: 1. Szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych. 2. Wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji. 3. Przekazywanie w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych ujętych spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania. 4. Współdziałanie z Urzędnikiem Wyborczym.   § 2. Do wykonywania zadań w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych przy zastosowania w ograniczonym zakresie oprogramowania informatycznego WOW wyznaczam jako operatorów informatycznych dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych następujących pracowników Urzędu Gminy: 1. Grzegorz Kilian            - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Gręboszowie. 2. Agnieszka Wójtowicz   - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Borusowej. 3. Katarzyna Janowiec      - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Woli Żelichowskiej. 4. Grzegorz Skowron        - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Ujściu Jezuickim.   § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW (-) mgr Krystyna Świętek               Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Gręboszów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf       Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.04.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe