Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XI/96/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 5.12.2019 r., poz. 8802) od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Gręboszów obowiązywać będą nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w następujących wysokościach:

1. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 osobę:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 25 zł.

b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym - 22 zł.

c) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi - 100 zł.

 

2. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 2 osoby:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 43 zł.

b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym - 38 zł.

c) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi - 170 zł.

 

3. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3 lub więcej osób:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 57 zł.

b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym - 50 zł.

c) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi - 225 zł.


W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać na NOWY NUMER KONTA
97 9462 1013 2004 4000 1498 0018

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1, u Sołtysów wsi, oraz na stronie internetowej Gminy Gręboszów: www.greboszow.pl . Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1.

 

 

Gręboszów, dnia 27.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Dudek, Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2019 r.

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XI/96/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 5.12.2019 r., poz. 8802) od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Gręboszów obowiązywać będą nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w następujących wysokościach: 1. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 osobę: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 25 zł. b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym - 22 zł. c) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi - 100 zł.   2. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 2 osoby: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 43 zł. b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym - 38 zł. c) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi - 170 zł.   3. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3 lub więcej osób: a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 57 zł. b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym - 50 zł. c) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi - 225 zł. W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać na NOWY NUMER KONTA 97 9462 1013 2004 4000 1498 0018 Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1, u Sołtysów wsi, oraz na stronie internetowej Gminy Gręboszów: www.greboszow.pl . Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1.   Pliki do pobrania Pobierz plik Deklaracja po zmianach - 2019.pdf Pobierz plik Harmonogram odbioru odpadow styczen-czerwiec 2020.pdf Pobierz plik Informacja dla mieszkancow gminy Greboszow.pdf Pobierz plik INSTRUKCJA PRAWIDLOWEGO WYPELNIENIA DEKLARACJI.pdf   Gręboszów, dnia 27.12.2019 r.             Opracowanie: Danuta Dudek, Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe