Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 23,6 km/h
opady: 0,0 mm

Zdobądź dotację na zbiorniki małej retencji

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków na sfinansowanie zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. W ramach ogłoszonego naboru można starać się m.in. o dofinansowanie modernizacji lub budowy zbiorników małej retencji lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nabór potrwa do 28 lutego 2019 r.

W ramach trwającego właśnie naboru można starać się m.in. o dotacje na zagospodarowanie istniejących zbiorników małej retencji lub budowę nowych. Ich właściwe utrzymanie musi jednak przyczynić się do zabezpieczenia upraw w okresie suszy oraz poprawić jakość gruntów użytkowych. Oznacza to, że nie można starać się np. o wsparcie finansowe na stawy rybne czy stopnie wodne. Warto skorzystać z tej szansy, bo maksymalne dofinansowanie tego typu zadań to aż 80%.

Ponadto, można też uzyskać dofinansowanie na:

 • rekultywację i zagospodarowanie na cele użytkowe i przyrodnicze gruntów zniszczonych przez działalność człowieka,
 • budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 • użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,

O dotację na każde z tych zadań mogą starać się zarówno osoby prawne (m.in. gminy, firmy), jak i mieszkańcy (właściciele gruntów).

Wnioski w trwającym naborze należy:

 • przesłać pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Rolnictwa i Geodezji
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • lub dostarczyć osobiście na Dziennik Podawczy UMWM (Kraków, ul. Racławicka 56, nowy budynek, parter lub ul. Basztowa 22).

W przypadku dostarczenia wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Warto pamiętać, że starając się o środki na zbiornik, trzeba również dołączyć potrzebne dokumenty – w tym m.in. kopię mapy ewidencji gruntów, wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący danej nieruchomości, a także wszelkie konieczne pozwolenia czy zgłoszenia.

 

files/pliki/aktualnosci/2019/01styczen/Zdobadz dotacje na zbiorniki malej retencji/Zdobadz dotacje na zbiorniki malej retencji.JPG

 

 

 

 

 

Źródło: www.malopolska.pl

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.01.2019 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków na sfinansowanie zadań związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. W ramach ogłoszonego naboru można starać się m.in. o dofinansowanie modernizacji lub budowy zbiorników małej retencji lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nabór potrwa do 28 lutego 2019 r. W ramach trwającego właśnie naboru można starać się m.in. o dotacje na zagospodarowanie istniejących zbiorników małej retencji lub budowę nowych. Ich właściwe utrzymanie musi jednak przyczynić się do zabezpieczenia upraw w okresie suszy oraz poprawić jakość gruntów użytkowych. Oznacza to, że nie można starać się np. o wsparcie finansowe na stawy rybne czy stopnie wodne. Warto skorzystać z tej szansy, bo maksymalne dofinansowanie tego typu zadań to aż 80%. Ponadto, można też uzyskać dofinansowanie na: rekultywację i zagospodarowanie na cele użytkowe i przyrodnicze gruntów zniszczonych przez działalność człowieka, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, O dotację na każde z tych zadań mogą starać się zarówno osoby prawne (m.in. gminy, firmy), jak i mieszkańcy (właściciele gruntów). Wnioski w trwającym naborze należy: przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Geodezji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub dostarczyć osobiście na Dziennik Podawczy UMWM (Kraków, ul. Racławicka 56, nowy budynek, parter lub ul. Basztowa 22). W przypadku dostarczenia wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Warto pamiętać, że starając się o środki na zbiornik, trzeba również dołączyć potrzebne dokumenty – w tym m.in. kopię mapy ewidencji gruntów, wypis z operatu ewidencji gruntów dotyczący danej nieruchomości, a także wszelkie konieczne pozwolenia czy zgłoszenia.             Źródło: www.malopolska.pl Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 16.01.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe