Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Zgłaszanie strat w gospodarstwach i uprawach rolnych

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku, deszczu nawalnego lub powodzi, które wystąpiły od dnia 21 maja 2019 r. na terenie gminy Gręboszów mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Gręboszów o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 3 czerwca 2019 r.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Odpowiednie druki wniosków znajdują się w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 1 oraz na stronie internetowej www.greboszow.pl.

Gręboszów, dnia 22 maja 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.05.2019 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku, deszczu nawalnego lub powodzi, które wystąpiły od dnia 21 maja 2019 r. na terenie gminy Gręboszów mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Gręboszów o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Termin składania wniosków upływa w dniu 3 czerwca 2019 r. Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin. Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń. Odpowiednie druki wniosków znajdują się w Urzędzie Gminy Gręboszów pok. nr 1 oraz na stronie internetowej www.greboszow.pl. Gręboszów, dnia 22 maja 2019 r.     Pliki do pobrania Pobierz plik Zal. nr I- wniosek rolnika.doc Pobierz plik Zal. nr I.1A i B- wykaz gruntow z wszystkich gmin na w ktorych jest gospodarstwo rolne.xls Pobierz plik Zal. nr I.2-I.9- do wniosku rolnika.xls                   Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.05.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe