Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRĘBOSZÓW ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów Raport o stanie Gminy Gręboszów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Gręboszów odbędzie się 21 czerwca 2019 r o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2019 r. (środa), do godziny 15:30 w pokoju 9 Urzędu Gminy w Gręboszowie. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gręboszowie (pok. 11) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2019 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Gręboszów przedstawia Radzie Gminy Gręboszów Raport o stanie Gminy Gręboszów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gręboszów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Gręboszów odbędzie się 21 czerwca 2019 r o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2019 r. (środa), do godziny 15:30 w pokoju 9 Urzędu Gminy w Gręboszowie. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Internetowej: www.greboszow.pl w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gręboszowie (pok. 11) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Gręboszów (pok. 9).   Pliki do pobrania Pobierz plik Debata zgloszenie.doc Pobierz plik Debata zgloszenie.pdf                               Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.06.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe