Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 11,7 km/h
opady: 0,0 mm

Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Gręboszowskiej tzw. Droga „Na Las” na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r

W dniu 19 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru końcowego wykonanej modernizacji w km 0+000 ÷ 0+800 drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działkach nr 569/2, 569/1 w miejscowości Wola Gręboszowska o długości 800 m.

W ramach modernizacji wykonano nawierzchnię tłuczniową drogi, na  podbudowie z pospółki stabilizowanej cementem. W celu umożliwienia z przyległych do drogi pól spływu wód do rowu znajdującego się po drugiej stronie drogi wykonano pod drogą sączki drenarskie w otulinie żwirowej. Przebudowano dwa przepusty na przechodzących pod drogą rowach melioracyjnych.

 Temat modernizacji tej drogi przewijał się od wielu lat na zebraniach mieszkańców miejscowości Hubenice – Kozłów, bowiem droga ta stanowi dojazd do gruntów rolniczych ok. 200 działek, których właścicielami są mieszkańcy wsi Kozłów, Hubenice, Samocice oraz Woli Gręboszowskiej.

Droga ta właściwie istniała tylko na mapie, bo w terenie ze względu na utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom wód i rozrastające się krzaki wzdłuż rowu została przesunięta kosztem gruntów rolnych. Rolnicy jeździli po gruntach ornych, gdzie było wyżej, a w okresie jesienno- zimowym przejazd w ogóle był niemożliwy, gdyż pozostające fragmenty drogi i jak grunty przyległe zostały bardzo rozjeżdżone. Na jesieni ubiegłego roku, jak i wiosną bieżącego roku słabsze ciągniki, które wjechały trzeba było wyciągać silniejszymi. W miesiącach luty – marzec br. staraniem Wójta Gminy Pani Krystyny Świętek i sołtysa wsi Kozłów Pana Gila Stanisława wycięto rosnące wzdłuż drogi krzewy, oraz odtworzono odwadniający rów przydrożny. Na wniosek mieszkańców wymienionych miejscowości oraz dzięki wsparciu radnych Gminy Gręboszów modernizacja drogi została przyjęta do realizacji w budżecie Gminy Gręboszów na rok 2015. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Pani Krystyny Świętek Gmina Gręboszów uzyskała dofinansowanie do modernizacji drogi ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 85 960,00 zł. Umowa na dofinansowanie z Województwem Małopolskim została podpisana w dniu 16 czerwca 2015 r. Projekt modernizacji drogi wykonała firma projektowa, pn: Pracownia Projektowa PRODiST Spółka Jawna, ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów za kwotę 1 820,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją modernizacji sprawowała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej, Brzozówka, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra za kwotę 1 783,50 zł.. Wykonawcę modernizacji wybraną w drodze postępowania przetargowego była firma, pn: Dariusz Knutelski F.H.U. „DAREX”, Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna za kwotę 190 167,72 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. w oparciu o umowę nr IT.272.31.2015 r.

 

Poniżej galeria zdjęć zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działkach nr 569/2, 569/1 w miejscowości Wola Gręboszowska, gmina Gręboszów

 

Widok po modernizacji

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/2.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/3.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/4.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/5.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/6.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/7.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/8.JPG

Widok przed modernizacją

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/9.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/10.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/11.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/12.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/13.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/Zmodernizowany odcinek drogi rolniczej w Woli Greboszowskiej tzw/14.JPG

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.12.2015 r.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru końcowego wykonanej modernizacji w km 0+000 ÷ 0+800 drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działkach nr 569/2, 569/1 w miejscowości Wola Gręboszowska o długości 800 m. W ramach modernizacji wykonano nawierzchnię tłuczniową drogi, na  podbudowie z pospółki stabilizowanej cementem. W celu umożliwienia z przyległych do drogi pól spływu wód do rowu znajdującego się po drugiej stronie drogi wykonano pod drogą sączki drenarskie w otulinie żwirowej. Przebudowano dwa przepusty na przechodzących pod drogą rowach melioracyjnych.  Temat modernizacji tej drogi przewijał się od wielu lat na zebraniach mieszkańców miejscowości Hubenice – Kozłów, bowiem droga ta stanowi dojazd do gruntów rolniczych ok. 200 działek, których właścicielami są mieszkańcy wsi Kozłów, Hubenice, Samocice oraz Woli Gręboszowskiej. Droga ta właściwie istniała tylko na mapie, bo w terenie ze względu na utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom wód i rozrastające się krzaki wzdłuż rowu została przesunięta kosztem gruntów rolnych. Rolnicy jeździli po gruntach ornych, gdzie było wyżej, a w okresie jesienno- zimowym przejazd w ogóle był niemożliwy, gdyż pozostające fragmenty drogi i jak grunty przyległe zostały bardzo rozjeżdżone. Na jesieni ubiegłego roku, jak i wiosną bieżącego roku słabsze ciągniki, które wjechały trzeba było wyciągać silniejszymi. W miesiącach luty – marzec br. staraniem Wójta Gminy Pani Krystyny Świętek i sołtysa wsi Kozłów Pana Gila Stanisława wycięto rosnące wzdłuż drogi krzewy, oraz odtworzono odwadniający rów przydrożny. Na wniosek mieszkańców wymienionych miejscowości oraz dzięki wsparciu radnych Gminy Gręboszów modernizacja drogi została przyjęta do realizacji w budżecie Gminy Gręboszów na rok 2015. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Pani Krystyny Świętek Gmina Gręboszów uzyskała dofinansowanie do modernizacji drogi ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 85 960,00 zł. Umowa na dofinansowanie z Województwem Małopolskim została podpisana w dniu 16 czerwca 2015 r. Projekt modernizacji drogi wykonała firma projektowa, pn: Pracownia Projektowa PRODiST Spółka Jawna, ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów za kwotę 1 820,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją modernizacji sprawowała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej, Brzozówka, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra za kwotę 1 783,50 zł.. Wykonawcę modernizacji wybraną w drodze postępowania przetargowego była firma, pn: Dariusz Knutelski F.H.U. „DAREX”, Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna za kwotę 190 167,72 zł. Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. w oparciu o umowę nr IT.272.31.2015 r.   Poniżej galeria zdjęć zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działkach nr 569/2, 569/1 w miejscowości Wola Gręboszowska, gmina Gręboszów   Widok po modernizacji Widok przed modernizacją         Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe