Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Zarządzenie Porządkowe Nr 29/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Porządkowego Nr 28/2020 Wójta Gminy Gręboszów
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284 i 374) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w dniach od 27 marca 2020 r. do 4 kwietnia 2020 r. wokół stacji bazowej telefonii komórkowej DBR7005A należącej do firmy Play, usytuowanej na działce nr 613 w Gręboszowie (baza Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gręboszowie) zostaną wykonane pomiary pól elektromagnetycznych. Pomiary obejmą obszar o promieniu 540m od miejsca usytuowania stacji. Informację niniejszą zamieszcza się na prośbę Kierownika laboratorium soldilab.   Gręboszów, dnia 24 marca 2020 r.                                               Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.03.2020...
Komunikaty i Ostrzeżenia
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie.                                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.03.2020...
Komunikaty i Ostrzeżenia
              Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprze-strzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Często myj ręce. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko...
Komunikaty i Ostrzeżenia
W związku z obowiązującym na tereniem Polski stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 4 maja do 5 czerwca 2020 r. Termin głosowania i podania wyników nie uległ zmianie. Pierwotnie nabór zadań do tegorocznej edycji BO Małopolska miał się rozpocząć 1 kwietnia. Dbając jednak o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przesunięciu tego etapu o ponad miesiąc. Wierzymy, że zmiany te pozwolą na normalne procedowanie budżetu obywatelskiego już po minięciu zagrożenia związanego z pandemią...
Wszystkie

Zbliżające się wydarzenia

Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.