Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Pozostałe Informacje
Odział terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „Polska smakuje na Boże Narodzenie” Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu na regionalną potrawę, która jest tradycyjną potrawą bożonarodzeniową, charakterystyczną dla regionu działania danego Koła Gospodyń Wiejskich oraz przygotowanie potraw wg. Przepisu i wykonanie zdjęcia tej potrawy.                                     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.11.2020...
Pozostałe Informacje

Nowa droga do pracy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Humaneo rozpoczęło realizację projektu pn. „Nowa droga do pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Beneficjent zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 PRO WM o ile wpisują się w grupę docelową.  Grupę docelową (GD) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i zamieszkałych w powiatach: dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim. W projekcie przewidziany jest udział 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) w tym: -osoby powyżej 50 r.ż (12...
Pozostałe Informacje
Jak bezpiecznie wspierać organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w obecnej sytuacji? Z pomocą przychodzi e-wolontariat - to nie tylko realne wsparcie dla organizacji, ale także możliwość rozwoju różnorodnych talentów i umiejętności. Czym tak właściwie jest e-wolontariat? E-wolontariat to nic innego, jak wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w zadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), a nawet wsparcie w koordynacji zadań pomocowych (np. w organizacji akcji wolontariackich zakupów dla seniorów). Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy. Charakterystyczne dla...
Informacje Urzędu Gminy
Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Ujście Jezuickie 1. Drzewa rosnące na działkach nr 611 i 832 w miejscowości Ujście Jezuickie, w ilości 14 szt., gatunku świerk srebrzysty, o obwodzie pni: 120, 105, 100, 130, 105, 120, 155, 125, 105, 95, 114 i 140 cm, oraz gatunku świerk zwyczajny, o obwodzie pni: 120 i 95cm. Cena wywoławcza wynosi 1400 zł netto (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100), do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 26.11.2020 r. o godzinie 900. Nabywca...
Pozostałe Informacje
Dziękujemy wszystkim placówkom przedszkolnym za udział w konkursie. Dziękujemy dzieciom za wykonanie pięknych wierszy i piosenek oraz za czas poświęcony na ich przygotowanie. Dziękujemy także opiekunom grup za pomoc i zaangażowanie przy wykonaniu tych niezwykłych prac na rzecz konkursu. Wpłynęła do nas rekordowa liczba nagrań, dlatego Urząd Statyczny w Krakowie postanowił przyznać dodatkową nagrodę, organizując na...