Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gręboszów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie Państwowa...
Informacje Urzędu Gminy
W ostatnich dniach na budynkach użyteczności publicznej rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną. Prace wykonuje firma Hymon Energy Sp. z o.o. z Tarnowa. Instalacje wykonane będą na 5 budynkach gminnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, Przedszkolu w Gręboszowie, Gabinecie Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim oraz Szkole Podstawowej w Gręboszowie. Łączna moc zainstalowanych paneli wyniesie ok. 32 kW. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie rachunków za zużytą energię elektryczną. Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Informacje Urzędu Gminy
Znak: OA.0002.16.2020                          Gręboszów, dnia 03.06.2020 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ zwołuję XVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 1500  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie.    Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XV Zwyczajnej...
Pozostałe Informacje
Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski Park Technologiczny Kto może ubiegać się o wsparcie? O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą: utworzyć nowy zakład, zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu, wprowadzić nowe produkty, zmienić proces produkcyjny.   Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie? O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać...
Pozostałe Informacje
Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy. Mała i duża modernizacja Do programów najpopularniejszych wśród małopolskich rolników należy modernizacja gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja małych gospodarstw. Do 30 czerwca można ubiegać się o pomoc na zakup maszyn rolniczych, inwestycje poprawiające efektywność produkcji czy zabezpieczające przed suszą. Małe gospodarstwo może liczyć na premie w wysokości 60 tys. zł,...
Wszystkie

Zbliżające się wydarzenia

Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.