Aktualności z Gminy Gręboszów

Powiększ tekst: A A A
Informacje Urzędu Gminy
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r.   /-/ Janusz Dygaszewicz Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego Dyrektor Centralnego Biura Spisowego                         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.10.2020...
Pozostałe Informacje

Bezpłatne badania mammograficzne

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki gminy Gręboszów na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś). Badania w miejscowości Gręboszów wykonywane będą 07 października 2020 roku w godz. od 09.00...
Informacje Urzędu Gminy
W związku z brakiem możliwości wykonywania obowiązków urzędowego lekarza weterynarii przez obecnego lekarza weterynarii z naszej gminy, powstały utrudnienia związane z uzyskiwaniem świadectw weterynaryjnych potrzebnych do sprzedaży trzody chlewnej. Po przedstawieniu problemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, na spotkaniu w dniu 25 września br. ustalono następujący sposób postępowania w przypadku zamiaru sprzedaży zwierząt.  Wariant I  Rolnik zainteresowany sprzedażą trzody zgłasza do godziny 9:00 w piątek, do Urzędu Gminy Gręboszów Referat Rolnictwa, tel. 14 6416002 w. 23 zamiar sprzedaży zwierząt z podaniem ich ilości. Gmina, do godz. 10:00 w tym samym dniu, przesyła wykaz rolników do Powiatowego...
Pozostałe Informacje
Szanowni Państwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich chcielibyśmy zwrócić się do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian sytuacji ludności w czasie pandemii. Zależy nam by w badaniach wzięła jak najbardziej zróżnicowana grupa osób z każdej gminy. Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc i wypełnienie ankiety. Jak ważne jest monitorowanie sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności zdajemy sobie sprawę wszyscy. Również my pracownicy naukowi szukamy odpowiedzi na pytanie, co działo się w Państwa rodzinach przez ostatnie dwa miesiące. Czy macie poczucie zmian? Czy też uważacie, że nic się nie stało? Chcielibyśmy się tego dowiedzieć od Was zadając kilka pytań. Jeśli...
Pozostałe Informacje
W ostatnią sobotę września w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli kolejni żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Była to trzecia w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT).   Uroczysta przysięga W sobotę 26 września o godzinie 11.00 na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce kolejni żołnierze-ochotnicy złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga wojskowa to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy jak i ich bliskich. Nałożone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie spowodowały, że już po raz drugi przysięgę zamknięto dla gości. Aby to częściowo zrekompensować uroczystość transmitowano „na żywo” w...